CURRICULUM VITAE

PERSONALIA
Navn: Åsbjørn Kåre Karlsen
Tlf.: 92 60 35 27 (p),
E-Post: eukaryo@outlook.com
Født: 03.03.51, i Gildeskål, Nordland

HØYERE UTDANNING

1983: Norges Landbrukshøgskole, Hovedfag plantekultur
1988: Dr.scient. grad i landbruksvitenskap, Norges Landbrukshøgskole
1995: Dr.scient. kurs i Bioresource Modeling Techniques. Oregon State University, USA
1998: Kurs i mikrohistologi, Composition Analysis Laboratory,Inc. Colorado, USA

ANNEN RELEVANT UTDANNING

Flere interne lederkurs i Planteforsk Bioforsk 1989 – 2007

AVHANDLINGER

1983: Phoma- og Fusariumråte på potet. Lagringsforsøk med vekt på verknaden av forskjellig temperatur etter innlegging og kring sortering, Hovedoppgave ved NLH.
1988: Investigations on agronomic characteristics and induction requirements for flowering in populations of Agrostis capillaris L. Avhandling for Dr.scient grad, NLH

NÅVÆRENDE STILLING

Daglig leder Eukaryo as, Bodø

TIDLIGERE STILLINGER

2006 – 2014: Forskningsleder Bioforsk Nord Bodø
1999 – 2006: Seniorforsker/forskningsleder, Nordlandsforskning
1998 – 1999: Forskningsleder Kulturlandskap, Planteforsk Kvithamar forskingssenter
1989 – 1997: Daglig leder Statens forskingsstasjon Tjøtta/Planteforsk Tjøtta fagsenter
1983 – 1989: Stipendiat, Statens forskningsstasjoner i landbruk

PROSJEKTLEDELSE, UTVALGTE PROSJEKT

• Prosjekteier og prosjektleder: CapMafi, Concervation and processing macro algae for fish feed ingredients; Northern Innovation and Innovasjon Norge

• Project manager/leadpartner i Interreg IIIB prosjektet: Ecofish – Organic fish production through sustainable and environmentally friendly fish farming in Northern areas

• Project manager/leadpartner i Interreg IIIB prosjektet: Sustainable Development of Cod Farming. Northern Periphery program

• Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap (SIP)

• Kulturlandskapsdidaktikk–bruk av kulturlandskapet i undervisning og næring.

• Biologisk mangfold og kulturlandskap ved ulike beiteopplegg i utmarks-/ kulturbeite.

• Fleirartsblandinger med gras og kløver til ulike driftssystem med beiting.

• Utvikling av kvitkløver under ulike driftssystem med storfebeiting

UTVALGTE PUBLIKASJONER

Almvik, M., Liu-Clarke, J., Halvorsen, L., Friis.Pedersen, S., Herrero, M., Karlsen, Å., Kvande, I., Løes, A., Leeuwen, G., Novoa-Garrido, M., Rebours, C., Skar, S., Skjånes, K., Svalheim, Ø., Uhlig, C. & Vangdal, E. 2013. Blågrønn integrering: Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk Fokus 8 (2):359-361.

Bruckner, C., Heesch, S., Seivåg, M., Johansen, J. & Karlsen, Å. 2015. Inter- and intraspecific variations in growth of red algae imply a wide efficiency range in nitrogen and phosphorus removal during integrated aquaculture. In prep.

Bruckner, C. & Karlsen, Å. 2014. Arter og sorter av makroalger til forskjellige bruk – muligheter og flaskehalser. Bioforsk FOKUS 9(2): s76.

D’Arcy, J., Dunaevskaya, E., Treasurer, J., Ottesen, O., Maguire, J., Zhuravleva, N., Karlsen, Å., Rebours, C. & FitzGerald, R. 2010. Embryonic development of Ballan wrasse Labrus bergylta. Book of abstract, Aquaculture Europe 2010, Porto Portugal.

Karlsen, Å. 1988. Agronomic value of some north Norwegian populations of Agrostis capillaris L. Norwegian Journal of Agricultural Sciences 2:79 – 75

Karlsen, Å. 1988. Primary and secondary induction requirements for flower induction in four populations of Agrostis capillaris L. Norwegian Journal of Agricultural Sciences 2:97 – 108 Karlsen, Å. 1988. Varig grasmark i fôrproduksjeon og i annan ressurssamanheng. Jord og myr nr 6: 189 – 202

Karlsen, Å., K. Barvik, K. Hove, H.S. Hansen 1990. Radioaktiv forurensing av grasmark og husdyrprodukt etter Tsjernobyl. Informasjon fra SFFL nr 1.

Karlsen Å. og J. Steiner 2007. Scandinavian Colonial Diversity, Described by RAPD, Variable Chlorophyll Fluorescence and Collecting Site Ecogeography. Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science, 57: 23 – 34.

Karlsen, Å. & Uhlig, C. 2010. Akvatisk plantedyrking – ny næring for landbruket. Bioforsk FOKUS 5(2):92-93.

Novoa-Garrido, M. & Karlsen, Å. 2014. Makroalger – ny verdikjede for regional næringsutvikling. I: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk Fokus 9(2):s74.

Novoa-Garrido, M., Rebours, C., Øvsthus, I., Meland, M., Uhlig, C. & Karlsen, Å. 2011. Bioforsk Nord Bodø: The northern algae commitment!!! Bioprosp 2011 – Book of abstracts: s89.

Ottessen, O., Karlsen, Å., Treasurer, J., Fitzgerald, R., Maguire, J., Rebours, C. & Zhuravleva, N. 2008. Ballan wrasse offer efficient, environmentally friendly sealice control. Global aquaculture advocate 11(6):44-45.

Rebours, C. & Karlsen, Å. 2008. Algae for business development. Foredrg. Algesymposium 2008. Trondheim, 23.09.2008

Roleda, M., Herrero, M., Rebours, C., Lysøe, E., Bruckner, C., Meland, M., Dees, M., Blystad, D., Borgvang, S., Karlsen, Å., Hermansen, A. & Novoa-Garrido, M. 2014. Seaweed diseases – unknown threats to the Norwegian seaweed industry. I: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk Fokus 9(2):s132.

Treasurer, J., Ottesen, O., Fitzgerald, R., Maguire, J., Zhuravleva , N., Karlsen, Å. & Rebours, C. Ecofish: sealice control utilizing reared ballan wrasse (Labridae). Bioforsk-konferansen 2010.

Østrem, L., Höglind, M., Karlsen, Å., Marum, P., Tronsmo, A.M. & Rognli, O.A. 2010. Adaptation of Norwegian perennial forage crops to future climates. NJF Report 6(3):21-24.