Eukaryo ABC as har fått nye medeiere.

Selskapene Salten Algae AS og Lofoten Esca Verno AS har begge gått inn i Eukaryo ABC, og vil være med å utvikle selskapet til en sentral bedrift i norsk algedyrking. Fokus ligger fortsatt på foredling og produksjon av setteplanter for dyrking av makroalger.