Salten Algae as og Lofoten Esca Verno as har begge gått inn i Eukaryo ABC

Inka Seekamp, M.Sc. er ansatt som Cultivation Manager i Eukaryo ABC

Eukaryo ABC er etablert for å lage nye algesorter og videreforedle eksisterende arter.

Vi har en spennende managerstilling ledig. Søknadsfrist – 1.mai

Avlsstasjon for makroalger etableres i Bodø

Nordic Innovation, Innovasjon Norge og private bedrifter satser til sammen i underkant av 8 mill. kroner til prosjektet «Konservering og prosessering av marine makroalger til ingredienser i fôr» (CapMafi). Prosjektet har som mål å utvikle metoder for stabilisering av innhøsta makro alger med tanke på lagring over tid, effektiv prosessering av den stabile algemassen til verdifulle fôringredienser som protein og fett, samt etablere et nordisk selskap for en storskala algeindustri. Prosjektet eies og ledes av Bodøfirmaet Eukaryo as, som har med seg et nordisk konsortium bestående av 4 bedrifter med høg kompetanse på området.

Det settes enorme forventninger til at løsningene på flere av våre miljø-, klima- og næringsutfordringer skal finnes i utnytting av alger, i første rekke marine makroalger. Og knapt noen vekst på jorda har tilsvarende muligheter. Men det er flere utfordringer som må løses dersom bruk av alger skal være bærekraftig, og som krever at vi har kompetente og våkne myndigheter.

Gris-næringen satser på makroalger